Aktiviteter

För oss på Alive är det viktigt att man har roligt och får möjlighet att lära känna nya människor. Därför gör vi aktiviteter tillsammans efter vårt möte i samband med att vårt café öppnar. Det kan vara olika lagtävlingar, filmvisning, lekar där vi lära känna varandra osv. 

Ett par gånger per termin brukar vi också göra andra aktiviteter såsom bilkurragömma, bowling, grillkväll, pulkaåkning och liknande. Är du intresserad av att få sms med information om vad för aktiviteter som händer framöver, så hör av dig till vår ungdomspastor HÄR.