Lovsång

                                                                                                      "Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er." Filipperbrevet 4:4

Lovsång är  ett av många sätt att be på. Vi har alla olika sätt att uttrycka våran tro på och lovsång är att med musiken ära Gud. På våra ungdomsmöten sjunger vi lovsång. Mer om våra möten kan du läsa här.