RE:FUEL

"Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord." - Rom 10:17

Varje fredag kl 19.00 har vi ungdomsmöte!
Mötena består av tre olika delar: Lovsång, predikan och förbön. Lovsång är sånger vi sjunger till och om Gud. Predikan är undervisning utifrån bibeln, och hur vi tillämpar det i våra kristna liv idag. Förbön är ett tillfälle för den som vill att dela ett böneämne med en förebedjare som sedan helt enkelt hjälper personen att be för detta. Välkommen att vara med! Har du några frågor kring innehållet i våra möten kan du kontakta vår ungdomspastor HÄR.